КЗ СЗШ№28

 

Адміністрація школи

 

 

Завдання педагогічного колективу на 2019-2020 н.р.

 

1.Здійснити заходи щодо приведення статусу закладу до вимог чинного законодавства про освіту, підготувати відповідні статутні документи.

2.Розширювати автономію закладу освіти, удосконалювати в умовах децентралізації систему керівництва, впроваджувати громадсько-державну форму управління, підвищувати рівень залучення батьківської громадськості до процесу інноваційного управління закладом освіти, забезпечувати прозорість.

3.Створювати умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами шляхом застосування видів та форми здобуття освіти, що враховують їхні потреби та індивідуальні можливості.

4.Забезпечити створення та функціонування сучасного освітнього простору в установі в контексті вимог Нової української школи.

5.Сформувати у закладі освіти систему забезпечення якості освіти.

6.Здійснювати моніторинг ефективності освітнього процесу у закладі освіти.

7.Забезпечити психологічний супровід, соціальний захист та розвиток дітей, вирішення проблем їх соціалізації.

8.Забезпечити наступність між ланками освіти в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

9.Забезпечити виконання заходів щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах реалізації Концепції нової української школи, формувати інформаційну культуру  відповідно до їх інформаційних потреб, залучати  до участі в оn-line програмах, експериментах, олімпіадах, конкурсах, Інтернет-заходах тощо.

10.Формувати у закладі освіти цілісну систему національно-патріотичного, громадянського, морально-етичного виховання молоді.

12.Працювати над удосконаленням системи забезпечення охорони праці учасників освітнього процесу, безпеки життєдіяльності установи згідно з вимогами нормативно-правових актів державного та галузевого рівнів.

13.Сприяти повноцінному задоволенню потреб учасників освітнього процесу в навчальній, довідковій і навчально-популярній літературі, забезпечення її різноманітності відповідно до вимог Нової української школи.

14.Поліпшити умови експлуатації та утримання будівлі закладу освіти, створення освітнього середовища відповідно вимогам Нової української школи.