КЗ СЗШ№28

 

Класний керівник

Методичне обєднання класних керівників нашої школи в 2018-2019 навчальному році працює над проблемою «Соціалізація особистості – необхідна умова виховання свідомого громадянина України»

26 жовтня відбулася друге засідання м/о класних керівників за темою «Формування у школярів національногї свідомості  та очуття справжнього патріотизму».

Свій досвід роботи з цього питання представила усім присутнім класний керівник 1-А класу Бовшик О.В. А керівник шкільного етнографічного музею «Обереги»  Бублейник Н.М. у своєму виступі підкреслила, що одним із дієвих засобів патріотичного виховання учнів є краєзнавська робота і  гостинно запросила на екскурсію до музею. Класним керівником 5-Б класу Дудік Ю.Г. був створений буклет для батьків «Як виховати патріота в сім’ї». Класні керівники познайомилися з результатами анкетування учнів. З питань  їхнього  ставлення до держави. Була проведена також і практична робота, від якої вчителі обговорили питання створення власних  блогів класних керівників.

Національно – патріотичне виховання учнів сьогодні є важливою складовою змісту роботи школи, головним завданням якої є формування моральної поведінки,  активної життєвої позиції правил співжиття, єдності слова і діла, готовності брати активну участь у житті своєї держави.

Керівник м/о класних керівників Зозуля С.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та  сексуального насильства було проведено  тренінг з вчителями на тему:  "Сексуальне насильство над дитиною як чинник деструктивного впливу на формування  її особистості"

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено:                                                                         Затверджено:

Голова ПК                                                                           директор школи

_____ І.С.Манько                                                                    ____І.В.Сафонова

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЕРГУВАННЯ У ШКОЛІ

 

                З метою організації роботи щодо попередження дитячого травматизму, згідно з вимогами наказу МОН України від 01.08.2001 року № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників НВП в  установах і закладах освіти» (зі змінами від 20.11.2006 року № 782) , статті 26 Закону України «Про освіту»,   із урахування вимог Статуту школи, Правил внутрішнього трудового розпорядку  з метою успішного забезпечення навчальних і позакласних занять, твердого режиму і порядку в школі, виховання свідомої дисципліни в учнів, чіткого і безумовного виконання учнями правил для учнів та єдиних педагогічних вимог вводиться Положення про чергування у школі.

         Чергування — важливе доручення від усього колективу школи, хороша школа набуття учнями організаторських навичок, досвіду, вимогливості до своїх товаришів.

 Підвищення ролі чергових по школі і класах — першочергове завдання учнівського сектору школи та всього педагогічного колективу.

           До чергування по школі залучаються учні 7—11-х класів.

Відповідальними особами за чергування чергового класу є староста та класний керівник.

 

1.     Обов'язки чергового адміністратора:

 

-   нести повну відповідальність за все, що відбувається під час його чергування по школі;

- розпочинати чергування  о 7.30, закінчувати  -  о 17.00;

- відповідати за правильну організацію навчально-виховного процесу в школі протягом навчального дня, виконання педагогічними і іншими працівниками та учнями Статуту школи, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил для учнів, єдиних педагогічних вимог та плану роботи школи;

- приймати від чергового вчителя, чергового класного керівника рапорт про готовність школи до початку занять;

- контролювати організацію чергування по школі черговим вчителем та учнями, наприкінці дня приймати рапорт від чергового класного керівника про результати  чергування по школі;

- вживати необхідних заходів до працівників і учнів, що допускають порушення Статуту школи, правила внутрішнього трудового розпорядку, правила для учнів, єдині педагогічні вимоги;

-  у випадку травмування учнів під час навчально-виховного процесу негайно повідомляти про це директора школи;

- бути присутніми при  заході учнів до школи і виходу їх додому;

- контролювати вихід учнів у роздягалку, супроводження їх вчителем;

- контролювати проведення 5-ти хвилинних бесід на останньому уроці вчителями-предметниками;

- контролювати вхід сторонніх осіб до школи, у разі небезпеки доповідати директору школи .

 

2.     Обов’язки чергового класного керівника:

 

—  нести повну відповідальність за все, що відбувається під час його чергування по школі та на подвір'ї школи;

- розпочинати чергування о 7.30 , закінчувати о 14.30;

- активно сприяти  у створенні умов для успішного ходу навчально-виховного процесу в школі, виконанні режиму дня, підтриманні чистоти і порядку в школі;

— спільно із старостою класу визначати чергових на постах, проводити їх інструктаж, визначати свого помічника для спільного чергування;

— керувати розстановкою чергових на пости;

— щоденно підводити  підсумки чергування класу;

 ─ давати принципову оцінку чергуванню;

─ вносити свої пропозиції щодо  організації чергування по школі,

- у випадку травмування учнів під час навчально-виховного процесу негайно повідомляти про це директора школи або чергового адміністратора;

- бути присутніми при вході   учнів до школи і виходу додому.

 

 

2.1.         Черговий класний керівник вимагає

                             від старости чергового класу:

 

— спільно з класним керівником розподіляти учнів на пости і проводити відповідний інструктаж;

— доповідати класному керівнику  про готовність класу до чергування по школі;

— слідкувати за своєчасним виходом учнів на пости протягом дня, у випадку відсутності того чи іншого чергового робить відповідні зміни;

— наприкінці дня доповідає  класному керівникові про хід і підсумки чергування класом;

— вносити свої пропозиції про заохочення та зауваження учням, що чергували на постах;

— разом із черговим вчителем та класним керівником підводити підсумки чергування і давати оцінку чергуванню по школі.

 

2.2   Черговий класний керівник  вимагає від учнів свого класу:

 

— своїм зовнішнім виглядом, культурою поведінки, чіткістю і оперативністю виконання обов'язків бути зразком для всіх учнів школи;

— розпочинати чергування о 7.30 ранку на постах для чергування в учнівській формі з бейджиками;

— висловлювати свої зауваження щодо чергування по школі за попередній день, вносити пропозиції для покращення чергування.

 

До уроків:

— перевірити готовність класних приміщень до уроків, наявність чергових по класах, зовнішній вигляд учнів.

 

 

Протягом дня:

— забезпечувати чистоту і порядок у школі та на території, контролювати відвідування учнями занять та інших заходів, що проводяться в школі;

— суворо стежити за режимом провітрювання, прибирання під час перерв, проведення санітарного дня по п'ятницях, брати участь в щотижневих рейдах-перевірках санітарно-гігієнічного режиму;

— забезпечувати дисципліновану поведінку учнів під час перерв, порядок відвідування учнями шкільної їдальні, бібліотеки;

— організовувати відпочинок молодших школярів на свіжому повітрі.

 

Після уроків:

— створювати умови для проведення додаткових занять, проведення гуртків, факультативів і спортивних секцій;

— надавати допомогу при проведенні заходів за планом школи;

— сприяти у вирішенні господарських справ школи, забезпечувати чистоту на доручених ділянках;

— щоденно наприкінці дня підводити підсумки своєї роботи, ставити завдання на наступний день.

 

         Черговий класний керівник  несе матеріальну і моральну відповідальність за порядок на кожному посту (якщо ним не було виявлено порушників).

Права чергового класу:

 

— пред'являти відповідні вимоги кожному учневі і класу, добиватися виконання своїх вказівок;

— проводити бесіди з порушниками  шкільного режиму, попереджувати, викликати їх на лінійці,  повідомляти  вчителю про поведінку певних учнів, висвітлювати у тижневій газеті;

— вносити пропозиції класним керівникам, класоводам і педагогічній раді про зниження поведінки учням, що допустили грубі порушення поведінки і порядку та правил для учнів;

— вносити свої пропозиції щодо поліпшення дисципліни і порядку в школі;

Вказівки і вимоги чергового класу обов'язкові для виконання всіма учнями школи.

Члени учнівського самоуправління «Лідер» повинні сприяти успішному виконанню черговими своїх обов'язків.

 

3.     Обов'язки чергового вчителя:

 

—  нести повну відповідальність за все, що відбувається під час його чергування на закріпленому за ним посту;

- розпочинати чергування о 7.45, закінчувати о 14.30 год.;

-           нести чергування всі перерви між уроками;

— своїм зовнішнім виглядом, культурою поведінки, принциповістю, ініціативністю, чіткістю і оперативністю у виконанні своїх обов'язків, має бути зразком для вчителів та учнів школи;

— надавати практичну допомогу черговому класному керівнику щодо виконання ним своїх доручень;

— здійснювати контроль за діяльністю  чергового класу, чергових на постах та чергових по класах;

— слідкувати за підтриманням чистоти і порядку в школі та на території школи;

— доповідати черговому адміністратору, класним керівникам і класоводам про грубі порушення дисципліни учнями і псування шкільного майна;

— слідкувати за дотриманням учнями режиму в школі;

-           забороняється відволікатися від чергування, бути відсутнім на посту;

— слідкувати за графіком відвідування учнями їдальні та забезпечувати порядок під час споживання їжі;

- брати участь у підведенні підсумків чергування за день і за тиждень.

 

Права чергового вчителя:

- самостійно застосовувати заходи до порушників дисципліни і порядку в межах Статуту школи;

- вносити пропозиції класоводам, класним керівникам, педагогічній раді про виставлення поведінки окремим учням;

- при відсутності чергового адміністратора виконувати його обов'язки.

 

4.     Обов'язки чергового вчителя в їдальні:

—  нести повну відповідальність за все, що відбувається під час його чергування в їдальні;

-           нести чергування всі перерви між уроками,  закінчувати чергування о 13.00 год.;

- забороняється відволікатися від чергування, бути відсутнім на посту;

-  своїм зовнішнім виглядом, культурою поведінки, принциповістю, ініціативністю, чіткістю і оперативністю у виконанні своїх обов'язків, має бути зразком для вчителів та учнів школи;

— контролювати  вхід учнів у їдальню, супроводження їх вчителем;

- контролювати вхід сторонніх осіб до їдальні, у разі небезпеки доповідати директору школи;

— слідкувати за миттям рук учнями, підтриманням чистоти і порядку в їдальні;

— слідкувати за графіком відвідування учнями їдальні та забезпечувати дотримання учнями правил поведінки  під час споживання їжі, купування буфетної продукції;

 

-  доповідати черговому адміністратору, класним керівникам і класоводам про грубі порушення дисципліни учнями і псування шкільного майна;

- брати участь у підведенні підсумків чергування за день і за тиждень.

 

5.     Обов'язки класного керівника

                          щодо організації  чергування в класі:

Проводити бесіди з учнями щодо:

— готувати класну кімнату до уроку, провітрювати клас, витирати дошку вологою ганчіркою, класти крейду на місце, поливати квіти;

— перед початком кожного уроку звітують вчителеві про відсутніх учнів у класі;

— на перервах слідкують за тим, щоб всі учні виходили з класу, за провітрюванням навчального кабінету, підтримують зразковий санітарний стан класу, не допускають псування шкільного майна;

— несуть відповідальність за санітарний стан і збереження майна у своєму кабінеті;

— слідкують за чистотою взуття своїх однокласників, а також зовнішнім виглядом.

 

ПРАВОВА ОСВІТА БАТЬКІВ

 

Основою правового статусу людини являються права, свободи та обов’язки, що визначають принципи взаємовідносин держави і особи. Всі громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед Законом.

Права і свободи людини – це можливості людини , необхідні їй для існування, діяльності та розвитку. Права людини поширюються на всіх людей,     де б вони не проживали, а права громадянина лише на тих осіб, які є громадянами певної держави.

Вперше види прав і свобод людини були чітко сформовані в «Загальній Декларації прав людини», що була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН   10 грудня 1948 року, а саме : особисті (громадянські), політичні, економічні, соціальні, культурні. В першій статті Декларації зазначено, що «всі люди народжуються вільними і рівними в своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю, і повинні діяти один до одного в дусі братерства».

З 1950 року день 10 грудня відзначається як День прав людини. Права, свободи та обв’язки громадян України визначені Конституцією України.

 

Правова пам`ятка для батьків

1.     Виховання в сім`ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.

2.     На батьків покладається однакова відповідальність за виховання і розвиток дитини.

3.     Батьки та особи які їх замінюють, зобов`язані:

-         постійно дбати про фізичне здоров`я,  психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

-         поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття милосердя, доброти, шанобливе ставлення до України, рідної мови, культури, сім`ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;

-         сприяти здобуттю діти освіти в школі або забезпечувати домашню освіту в обсязі вимог до її змісту, рівня та обсягу;

-         виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

4.     Держава надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім`ї.

5.     За фізичне насильство над дитиною настає відповідальність батьків згідно Закону України «Про попередження насильства в сім'ї» (ст..15)

6.     За ухилення від виховання дитини настає адміністративна відповідальність (ст.184 Кодексу про адміністративні порушення).

7.     За злісне невиконання батьками своїх обов’язків можливе позбавлення їх батьківських прав.